Ydelser

Selvom det er lettere med et gennemtestet og afprøvet koncept, så er jeg er af den klare overbevisning, at et udviklingsforløb er unikt og derfor skal ses på som et sådan.

Når det så er sagt, er der naturligvis nogle rammer og udfordringer, som typisk går igen i forskellige udviklingsforløb.

Udvikling af lederteams

Hvilke udfordringer oplever du i dit team?

 • Manglende kendskab til hinanden
 • Manglende tillid og respekt for hinanden
 • Magtkampe
 • Manglende samarbejde og silotænkning
 • Forskellige mål/uklare mål/konfliktende mål/urealistiske mål
 • Mål, der konflikter med KPI’er (hurtig og omhyggelig, nul-fejl og agil etc.)
 • Forskellige ledelsesværdier/forskellig måde at lede medarbejderne på
 • Manglende rolleafklaring/uklare roller og ansvarsområder
 • Håndtering af kontinuerlige forandringer/store ændringer/fusion
 • Kulturforskelle
 • Dårlig tone
 • Stort ydre pres
 • Stress/manglende balance

Et udgangspunkt for rammen kan være…
En indledende individuel samtale med hver enkelt leder eventuelt suppleret med en personlighedstest.
Herefter 6-8 seminardage fordelt over 8-12 måneder.
Parallelt hermed eventuelt individuelle coachinger af hver enkelt leder.

I ledergruppe udviklingsforløbene er der altid plads til at arbejde med det uforudsete, som påvirker teamet her-og-nu.

Coaching – personlig udvikling

Hvilke udfordringer oplever du?

Udgangspunktet for coachingerne er altid defineret af den enkelte. Hvad er vedkommende optaget af her-og-nu – og hvordan er det et problem?

 • Stress hvad enten man er sygemeldt eller stadig på arbejde.
 • At være ny i rollen som leder, eller at skulle varetage en større lederrolle.
 • At have svært ved at finde balancen mellem arbejdsliv og familie-fritidsliv.
 • Følelsen af manglende glæde.
 • Følelsen af ikke at slå til – utryghed om man er god nok.
 • Samarbejdsvanskeligheder – ledere/medarbejdere, der ikke performer godt nok.
 • Følelsen af ikke at kunne stå ved sine beslutninger eller få dem igennem.
 • At have svært ved at sige nej og sætte grænser.
 • Usikkerhed i forhold til vigtige beslutninger – afklaring af muligheder.

Målet for coachingforløbene kan have forskellig karakter. Det kan være at støtte, vejlede og hjælpe med at skabe ro, hvis der er tale om stresscoachinger, og det kan være mere ”forstyrrende” og udfordrende, når der fx skabes bevidsthed om og indsigt i de automatiske adfærdsmønstre man har. Uanset så foregår coachingerne altid i et tillidsfuldt miljø med respekt for den enkeltes behov.

Udgangspunktet for et coachingforløb er typisk…
6-8 individuelle sessioner af 1½ times varighed fordelt over ca. ½ år

Ved stresscoachinger – eller i andre forløb, hvor det skønnes hensigtsmæssigt – kan frekvensen være hyppigere, ligesom der kan være tale om 1 times sessioner.

Man er aldrig bundet til 6-8 sessioner. Man kan til enhver tid forkorte forløbet eller udvide det, afhængig af ønsker hos den enkelte. Flere vælger at fortsætte eventuelt med en lavere frekvens (fx 4-6 gange årligt), og sessionerne kan over tid få mere karakter af supervision/sparring.

Tag det første skridt nu og kontakt mig

Din henvendelse er naturligvis fortrolig og helt uforpligtende!

 •       Jeg er interesseret i at høre mere om*
 • Jeg er interesseret i at høre mere om*
 •       Jeg er interesseret i at blive kontaktet pr.*
  Jeg er interesseret i at blive kontaktet pr.*
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.