Privatlivs- og cookiepolitik for Couragepro

Når du besøger min hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og

forbedre indholdet på siden. I forbindelse med vores kontakt og samarbejde behandler jeg også oplysninger om dig. Couragepro er dataansvarlig for disse oplysninger.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Personoplysninger ved brug af hjemmesiden

Ved brug af hjemmesiden indsamles der oplysninger ved hjælp af cookies. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du ikke ønsker dette,  bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet Se vejledning.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Cookies

Couragepro anvender cookies, der gemmer log over alle besøg på websitet.

Logfiler anvendes kun til at identificere hacker- DOS angreb, uautoriseret loginforsøg og angreb på serverne samt firewalls etc. Der sammenkøres ikke data af nogen art, og det er ikke muligt at identificere og kæde personer og brug af websitet.

Cookies og brug af analysedata på https://couragepro.com/

Der analyseres på følgende elementer.:

  • De mest besøgte sider
  • Bouncerate
  • Brugerens måde at anvende websitet på
  • Geografiske områder som de besøgende kommer fra
  • Tidspunktet
  • Browsertype
  • Skærmstørrelser

Google Analytics

Her hentes information om browsertyper, områder, tidspunkter, netværk for besøg på websitet etc.

Der indsamles ikke personlige informationer om den enkelte bruger. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistik og til løbende at forbedre websitet og give brugerne den bedste brugeroplevelse. Informationerne deles ikke med tredjepart.

Hvis du ønsker af fravælge cookies fra Google Analytics kan du bruge denne vejledning Google Analytics cookies.

Personoplysninger i forbindelse med et forløb

I forbindelse med et forløb hos Couragepro indsamler jeg oplysninger om dig.

Som kunde i et personligt eller gruppe udviklingsforløb eller som coachee indsamler jeg typisk følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn samt oplysninger om din uddannelse, arbejdsforhold, helbred, personlige og sociale forhold. Hvilke oplysninger jeg behandler, afhænger af, hvad du og evt. gruppen oplyser.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sikre kontinuitet i forløbet og yde den bedst mulige  rådgivning og coaching samt til afregning.

Disse oplysninger behandler jeg med hjemmel i EU-forordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke).

Hvis du modtager terapi, indsamler jeg typisk følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn samt oplysninger om din uddannelse, arbejdsforhold, helbred, personlige og sociale forhold.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at sikre kontinuitet i forløbet og yde den bedst mulige psykologiske rådgivning og leve op reglerne om journalføring samt til afregning.

Disse oplysninger behandler jeg med hjemmel i bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Er du samarbejdspartner i fx kommune, forsikringsselskab eller i sundhedssektoren indsamler jeg følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, initialer, afdeling, titel og øvrige kontaktoplysninger.

Disse oplysninger behandler jeg med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) eller b (opfyldelse af kontrakt).

Videregivelse af oplysninger
Jeg benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til kommuner og forsikringsselskaber med dit samtykke.

Oplysninger afgivet til Couragepro videregives eller sælges ikke til tredjemand. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig via kontaktoplysninger nederst.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Jeg sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til. Dog gælder det for journalnotater i forbindelse med terapiforløb, at disse skal gemmes i mindst 5 år fra seneste optegnelse i journalen. For øvrige oplysninger, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Ejer af webstedet og dataansvarlig i Couragepro:

Susanne Snedevig Ulveman

Grønnegangen 34

3070 Snekkersten

Telefon 20 92 17 10

ssu@couragepro.com

CVR.nr. 25315456