”Humans in business, business in humans”

Jeg er cand.psych.aut med såvel omfattende praktisk som akademisk interesse for ledelsesopgaven og alt, hvad den medfører for den enkelte og i samspillet med andre.

”Humans in business, business in humans” beskriver ret præcist, at de to perspektiver ikke kan adskilles. Virksomheden kan ikke få succes, hvis deres ledere og nøglemedarbejdere ikke trives i deres rolle, i deres team, med deres foresatte… med sig selv. Banalt? Ja og nej. Ser man på de alt for mange virksomheder og virksomhedsledere, der IKKE ser, forstår og udnytter værdien i at skabe balance mellem de to perspektiver, så er det slet ikke så banalt.

Alt for ofte ser jeg, at uforløste konflikter fra fortid eller nutid og pressede personlige ”spil” forhindrer den enkelte i at udleve sit potentiale. Og helt konkret ser jeg desværre ofte samarbejdsrelationer, ledelseskonflikter og målsætnings- og ressource frustrationer, der enten ikke bliver håndteret… eller bliver håndteret med en misforstået ”macho-psyke”… der trinvist – men sikkert – fører til frustration, underperformance og stress.

Skab mere energi, fokus og succes

Jeg går ind for – som person og som psykolog – at tage fat. Også hvor det gør ondt. Så det kan gøre godt. Jeg har fokus på ledere, da det er min erfaring, at ledere og mellemledere er vitale for, at teams fungerer, og virksomhedens mål og strategi bliver bragt til live. Og fordi jeg ved; at løses der op for lederens frustrationer, så løses der i virkeligheden op for mange andre og andres frustrationer…. og skaber mere energi, fokus og glæde. Mere succes.

Helt overordnet er min metodiske tilgang psykodynamisk med en efteruddannelse i henholdsvis gruppeanalyse og en individuel terapeutisk uddannelse (ISTDP). Disse efteruddannelser bygger ovenpå min cand.psych.aut. med speciale i organisations- og arbejdspsykologi. I praksis betyder denne baggrund, at jeg arbejder med følelser, som på godt og ondt styrer vores beslutninger og ikke mindst vores handlinger.

Naturen som ”refleksionsrum”

Jeg har i de senere år med succes anvendt naturen som ”refleksionsrum”. Nogle kundemøder holdes under en gåtur, nogle coachinger i skoven, og i flere ledergruppeudviklingsforløb er naturen også central. Mit Glashus bruges hyppigt. Her er højt til himlen og et langt kik over vandet.

Der er ingen tvivl, om at mine kompetencer og dér, hvor jeg kan hjælpe mest, er, når udfordringerne går ind og påvirker den pågældende leder på et personligt plan og/eller samspillet med andre. Hvis der er tale om mere strategiske udfordringer, henviser jeg gerne til en dygtig samarbejdspartner – Nico Schou – som jeg har kendt gennem mange år, og som har stor erfaring med de mere forretningsmæssige udfordringer, man som leder kan stå i. Nico har selv stor erfaring som topleder og diverse bestyrelsesroller. Efter behov og aftale kan jeg henvise eller inddrage Nico, og du er naturligvis også velkommen til at kontakte Nico selv: Nico Schou, Excecutive Mentoring, Marievej 21, 2900 Hellerup, www.nicoschou.com